b_150_100_16777215_00_images_twarze_archimedes.jpg

Około 287-212 p.n.e., grecki matematyk, fizyk i wynalazca; jeden z najwybitniejszych uczonych starożytności.
Żył w Syrakuzach na Sycylii. Był synem astronoma i spędzał życie na studiowaniu geometrii oraz opracowywaniu nowych typów maszyn.

Jego najsłynniejszym wynalazkiem był przenośnik ślimakowy, zwany śrubą Archimedesa, służący do transportu w górę wody lub ziarna.

Do dzisiaj, w okolicach gdzie nie ma pomp, stosuje się go do nawadniania pól.

Odkrył również zasadę działania dźwigni i bloków. Był twórcą podstaw statyki (zasada dźwigni) i hydrostatyki (prawo Archimedesa i jego słynne: "Eureka"), podał metody obliczania objętości brył i pól figur, oszacował dość dokładnie liczbę pi.

SyrakuzjaBudował machiny obronne; w czasie II wojny punickiej kierował obroną Syrakuz.
Przypisuje mu się wynalezienie wielokrążka, dźwigu do podnoszenia i wywracania do góry dnem rzymskich statków, oraz zwierciadeł kulistych, które - skupiając promienie słoneczne - podpalały rzymską flotę. Skonstruował również hodometr - urządzenie do pomiaru pokonanego dystansu.
Był konstruktorem największego okrętu starożytności "Syrakuzja", o długości 150 metrów.
Zabity przez żołnierza rzymskiego po zdobyciu Syrakuz. Na jego kamieniu nagrobnym wyryto cylinder zawierający kulę - na znak, że zmarły był wielkim matematykiem 

Zobacz działanie śruby Archimedesa:

Testy z BRD | Znaki drogowe | BRD 24 | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań