czek

Dzisiejszy czek pochodzi od arabskiego słowa "saqq" (szakk).

To oznacza pisemne zobowiązanie do zapłaty za towar przy dostawie - inaczej można powiedzieć: odroczona płatność. Chodziło głównie o to, żeby uniknąć ryzykownego transportu pieniędzy przez niebezpieczne tereny.

Już w starożytności funkcjonowały dokumenty, które można było wymienić w innym mieście na przykład na złoto. I tak na przykład - w IX wieku arabski biznesmen mógł zrealizować czek wystawiony w banku w Bagdadzie.

System był kontynuowany w średniowieczu - jego wadą było stosowanie przez pojedyncze i podatne na bankructwa osoby bądź instytucje. Sytuację zmieniły zakony rycerskie, a później - po ich upadku wielkie rody bankierskie - głównie we Włoszech.
czek podróżnyPomimo, że początkowo czek był traktowany jako rodzaj weksla płatnego za okazaniem, pomimo braku jednolitego prawa czekowego i wreszcie, pomimo różnego rodzaju oszustw, wprowadzenie czeków znacząco przyczyniło się do rozwoju handlu. Były one honorowane nawet w krajach, które akurat prowadziły ze sobą wojnę.

Dopiero w XX wieku w Genewie, zostały uchwalone konwencje w przedmiocie wprowadzenia jednolitego prawa czekowego. Na konwencjach tych oparta jest obowiązująca do dnia dzisiejszego w Polsce ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku tzw. "Prawo czekowe".
Wspomniane już wyżej oszustwa polegały na tym, że wystawca czeku nazywany trasantem mógł go wystawić, nie mając nań pokrycia w gotówce. Mógł wystawić czek na konto, którego nigdy nie było, lub już po wystawieniu czeku wstrzymać jego płatność. Lista oszustw jest długa, i pewnie między innymi dlatego obecność czeków na rynku ma się zakończyć w roku 2018.
Użycie czeków przy dokonywaniu transakcji spada już nieprzerwanie od 1997 roku, wypierane przez bezpośrednie kredyty i inne metody płatności bezgotówkowych.
Ilość płatności dokonanych za pomocą czeków spadła z około 3,7 miliarda w 1990 roku do 2,1 miliarda w 2004 roku.

Wraz z wyeliminowaniem czeków, rację bytu straci także jedno z najbardziej rozpowszechnionych kłamstw: "czek idzie pocztą" (cheque is in the post).
Zaletą czeków jest fakt, że bank nie potrąca prowizji od czeków, co ma miejsce w przypadku kart kredytowych 

Testy z BRD | Znaki drogowe | BRD 24 | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań