użycie puszki ręcznej

Niewielka, najstarsza odprzodowa ręczna broń palna.

O tym, że to najstarsza forma broni palnej świadczyć może fakt, że początkowo jako pocisków używano strzał, dopiero w późniejszym okresie zaczęto stosować kamienne kule.

Tak naprawdę, to była właściwie tylko lufa - długa na 30 do 40 centymetrów i kalibrze około 16 do 17 milimetrów. 
Początkowo miała ośmiokątny przekrój i odlewano ją z brązu lub spiżu.

Strzelano trzymając broń w rękach, używając do tego prochu.

ręczna puszkaPoczątkowo otwór zapałowy (bezpośrednio połączony z komorą prochową) do którego należało przytknąć lont (lub hubkę) znajdował się na grzbietowej części lufy, co utrudniało celowanie.
Później otwór zapałowy zaczęto umiejscawiać z boku tak, by w momencie strzału płomień dobywający się z wnętrza nie zasłaniał linii celowania.

Poza niewygodami związanymi z trzymaniem i celowaniem, dochodził jeszcze silny odrzut przy wystrzale - odczuwalny jeszcze bardziej z powodu braku kolby - który był dodatkową niewygodą dla strzelca.

Dlatego później zaczęto lufy mocować na długim drzewcu, a później jeszcze wyposażać w mocowane od spodu haki - tak powstała hakownica.

Ręczna puszka, zwana także czasem piszczelem, używana już była w pierwszej połowie XIV wieku  

 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj