Zdarzyło się...

rok 1939
Odsłon : 4853

Podczas Wystawy Światowej w Nowym Jorku zapieczętowano i zamurowano kapsułę czasu zawierającą m.in. 1100 mikrofilmów.
Kapsuła ma zostać otwarta w 6939 roku.

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań