Zdarzyło się...

rok 1631
Odsłon : 6934

We Francji po raz pierwszy ukazała się gazeta. Miała cztery strony i nakład 1200 egzemplarzy.
Czytaj więcej

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj