REKLAMY
Apollodoros z Damaszku

Architekt i urbanista rzymski pochodzenia greckiego (ok. 60 - około 130).

Nadworny budowniczy cesarzy rzymskich Trajana i Hadriana.

Jego pierwszym większym dziełem był most pontonowy przerzucony przez Dunaj w czasie I wojny dackiej (101-102 n.e.), oraz stały most drewniany (o kamiennych podporach), zbudowany również na Dunaju - niedaleko Żelaznej Bramy - podczas II wojny dackiej (104-105 n.e.).

Jego głównym dziełem, wybudowanym w latach 107-113 n.e. było Forum Trajana (fora cesarskie).


REKLAMY

Przypisuje mu się również Hale Targowe Trajana i basen portowy w Ostii, oraz łuk Trajana w Benewencie.
W swoich budowlach łączył elementy architektury hellenistycznej z rzymskimi (łuki, sklepienia, kopuły), wprowadził również do architektury rzymskiej wiele elementów zaczerpniętych z budownictwa wschodniego - w tym niezwykłą ozdobność.
Forum Trajana
Napisał traktat dedykowany Hadrianowi o sztuce oblegania miast: Poliorketika. Zachowały się jedynie jego fragmenty z rysunkami w bizantyjskim rękopisie.


Po śmierci Trajana cesarzem został Hadrian. W roku 125 cesarz ufundował Panteon, którego budowę nadzorował właśnie Apollodoros.

Otwarta krytyka pomysłów architektonicznych nowego cesarza (projekt świątyni Wenus i Romy), i jego słynne: "Zajmuj się tym, na czym się znasz, bo na tym nie znasz się w ogóle", spowodowała, że popadł w niełaskę i został wygnany, albo nawet (jak podają niektóre źródła) skazany na karę śmierci 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj