REKLAMY
Archytas z Tarentu

Grecki filozof, matematyk, astronom, polityk i strateg (ok 428 - 347 p.n.e.).

Był pitagorejczykiem, uczniem Filolaosa.

Przyjaźnił się z Platonem, często prowadzili wspólnie uczone dysputy.

Interesował się skończonością i nieskończonością świata, skłaniając się do poglądu, iż musi być nieskończony. Był również wyznawcą mistycznej filozofii Pitagorasa, wierzył w wędrówkę dusz.

Odkrył właściwości liczby jeden, był znany z tego, że każdą rzecz sprowadzał do liczby. Był prekursorem geometrii - pisał uczone traktaty o problemie podwojenia sześcianu.


REKLAMY

Uznawany jest również za twórcę mechaniki.
Skonstruował chyba najstarszy przykład ludzkiej pomysłowości w dziedzinie automatów - drewnianego gołębia, który za sprawą lekkiej i przemyślanej konstrukcji, mógł przelecieć nawet do 200 metrów, a zasilany był sprężonym powietrzem. Wynalazek ten poprzedził o dwa tysiąclecia pomysły Leonarda da Vinci, i stanowił chyba najwcześniejszy prototyp samolotu.

Był autorem teorii krążków i dźwigni, jemu również przypisuje się skonstruowanie grzechotki dla dzieci.wyobrażenie Archytasa z gołębiem

Cieszył się dużym uznaniem nie tylko jako filozof i matematyk, lecz także jako polityk oraz strateg - potrafił zdecydowanie i umiejętnie prowadzić wojskowe sprawy swego miasta; był siedmiokrotnie wybiegany strategiem i kilkakrotnie odnosił zwycięstwa w wojnach z wrogami Tarentu. 

Interesował się akustyką, jako pierwszy miał sformułować tezę, że dźwięk powstaje przez drganie powietrza, a wysokość dźwięku zależy od częstości drgania.
Dokonał obliczeń matematycznych dla greckiego systemu muzycznego 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj