REKLAMY
George Cayley

Sir George Cayley - brytyjski posiadacz ziemski, pionier lotnictwa, teoretyk aerodynamiki (1773 - 1857).

Początkowo zajmował się maszynami z własnym napędem - twórczo rozwinął ideę przeciwbieżnego dwuwirnikowca.

Już w roku 1796 roku zbudował model śmigłowca z blaszanymi wirnikami, napędzany sprężyną od zegara, który wykonał kilka udanych lotów. Cayley budował coraz większe modele, ale narzekał, że żaden nie jest dość duży, by udźwignąć napędzającą go maszynę parową.

REKLAMY

W roku 1804 skonstruował szybowiec, przypominający nieco latawiec. Miał on skrzydła odchylone ku górze na przedniej krawędzi oraz statecznik ogonowy.
Wyodrębnił główne czynniki, mające wpływ na latanie, tzn. siłę nośną, napęd i sterowanie. Uwzględniając je podczas swoich prób skonstruowania maszyny latającej doprowadził do tego, że w rezultacie, jeden z jego asystentów w listopadzie 1809 roku wzniósł się na krótko w powietrze, na skonstruowanej przez niego maszynie latającej. Sam również dokonał lotów ślizgowych na szybowcu własnej konstrukcji.

Jako pierwszy zastosował ster wysokości i kierunku lotu. Autor licznych prac z zakresu teorii lotu, oraz budowy i napędu statków powietrznych.

szybowiec CayleyaW roku 1853 zbudował pełnowymiarowy szybowiec - stałopłat, który podobno przetransportował przerażonego stangreta nad niewielką doliną Brompton Dale, na odległość 460 metrów.
Ponoć już post factum, nieszczęśnik miał zrezygnować z posady, wyjaśniając: "Pragnę zwrócić Pańską uwagę, Sir, że najmowałem się do wożenia, a nie do latania".

W 150 rocznicę tego wydarzenia, zbudowano replikę szybowca i wykonano na nim loty.

Oprócz lotów miał i inne zainteresowania.
W roku 1825 roku zaprojektował zmontowany z szerokich, płaskich ogniw łańcuch bez końca, owijający się na dwóch kołach wieńcowych - pierwsze gąsienice. Przy obustronnych gąsienicach ciężar pojazdu rozkłada się na dużej powierzchni, dlatego też pojazd nie zapada się tak łatwo w grząskim gruncie.
Tego rodzaju pojazdy - (caterpillar tractor) były jednak budowane tylko w pojedynczych egzemplarzach 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj