REKLAMY
Daniel Gabriel Fahrenheit

Pochodzący z rodziny niemieckich kupców osiadłych w Gdańsku, fizyk (1686 - 1736).

Dość szybko musiał się usamodzielnić, kiedy jego rodzice zostali zamordowani.

Ta tragedia zmusiła go do pracy, i tak oto 15-letni chłopak zaczął praktykować jako pomocnik sklepikarza w sklepie w Amsterdamie. Swój wolny czas poświęcał doświadczeniom fizycznym, w końcu udało mu się ukończyć studia z fizyki.
Pracował najpierw w Holandii, był też członkiem Królewskiego Towarzystwa w Londynie.

Od 1724 roku zamieszkał w Anglii, gdzie poświęcił się pracy naukowej i wytwarzaniu precyzyjnych instrumentów pomiarowych, głównie termometrów.


REKLAMY

Był znanym w świecie fizykiem i inżynierem, który zasłynął tym, że jako pierwszy, bo już w 1714 roku, zastosował rtęć jako ciało termometryczne w miejsce alkoholu - dzięki temu jest uznawany za wynalazcę termometru rtęciowego.

W roku 1725 zaprojektował skalę temperatur, zwaną skalą Fahrenheit'a. Obejmuje ona 212 stopni, przy czym 0°F to najniższa temperatura zimy w 1709 roku w Gdańsku, a 212°F to temperatura wrzenia wody - do dziś opracowana przez niego skala jest używana m.in. w Stanach Zjednoczonych.
akcesoria z laboratorium
W roku 1721 opisał zjawisko przechłodzenia wody, stwierdził zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia. Skonstruował również prototyp higrometru.
W geście uznania dla jego wkładu do nauki został przyjęty w poczet elitarnego Royal Society.


Zmarł w nędzy, z dala od rodzinnego miasta. Zachował się jego testament, w którym prosi o najtańszy pogrzeb, oraz spieniężenie kilku pozostałych sprzętów i przekazanie zdobytej w ten sposób kwoty dzieciom swej siostry, do Gdańska 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj