REKLAMY
Friedrich Fischer

Niemiecki technik i wynalazca (1849 - 1899).

W roku 1883, jego maszyna spowodowała przełom w produkcji łożysk tocznych.

Skonstruował młyn kulowy, który po raz pierwszy w historii pozwolił na oszlifowanie stalowych kulek do idealnie okrągłego kształtu.
Zanim do tego doszło, do produkcji kulek wykorzystywano okrągłe stalowe pręty, które formowano i obrabiano ręcznie. Taki brak precyzji był przyczyną nierównomiernych obciążeń łożysk, które ulegały stałym odkształceniom.młyn kulowy do kulek do łożysk

O tym, że jego wynalazek był potrzebny może świadczyć fakt, że trzynaście lat później założony przez niego zakład produkcyjny - pod nazwą Friedrich Fischer AG - produkował już 10 milionów stalowych, zahartowanych kulek tygodniowo.

Po jego śmierci (doznał wylewu), jego firma została przejęta przez Georga Schäfer i przemianowana na FAG.

Dzisiaj kulkowe i wałeczkowe łożyska są produkowane jako standardowe i specjalne łożyska o przeróżnych konstrukcjach i wymiarach, ze średnicami od 0,003 metra, nawet do 4,25 metra 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj