REKLAMY
Otto von Guericke

Niemiecki fizyk i wynalazca (1602 - 1686).

Budowniczy fortyfikacji (w latach 1631-1636 fortyfikował Erfurt, nadzorował odbudowę Magdeburga), burmistrz Magdeburga.

W roku 1650 skonstruował pierwszą pompę próżniową, ulepszając przy okazji pompę tłokową do sprężania powietrza - ilustracja po prawej stronie. Przy okazji, podczas jednej z prób pompy, miedziane naczynie z którego zostało wypompowane powietrze, w pewnej chwili, bez działania żadnej widocznej siły zewnętrznej, uległo gwałtownemu zgnie­ceniu. Było to dowodem, że po wytworzeniu w naczyniu próżni słabe ścianki nie wytrzymały nacisku powietrza z zewnątrz.

pompa próżniowa Guericke


REKLAMY

W roku 1654 wykonał słynne doświadczenie z półkulami magdeburskimi - ilustracja poniżej. Użył w tym celu metalowej kuli, utworzonej z dwu ściśle do siebie przylegających grubościennych półkul mocno połączonych śrubami. Po wypompowaniu ze środka powietrza wykręcono śruby, a mimo to półkule nie rozdzielały się, dociskane już tylko ciśnieniem atmosferycznym. W doświadczeniu wykonanym w 1654 roku w Ratyzbonie, w obecności niemieckiego cesarza Ferdynanda III, niczym nie połączonych półkul nie rozerwało nawet 16 zaprzężonych do nich koni! 

W roku 1661 skonstruował pierwszy manometr.
Wykazał doświadczalnie, że w próżni dźwięk się nie rozchodzi.

Około roku 1663 wynalazł prostą maszynę elektrostatyczną - była to kula z siarki umocowana na szklanym pręcie, którą elektryzowało się przez tarcie. Wytwarzał przy tym względnie wysokie napięcie elektryczne i obserwował krótkotrwałe i nikłe iskry elektryczne.
Zauważył przy tym, że za pomocą struny metalowej można stan naelektryzowania kuli siarkowej przenieść na inne przedmioty i że ciała naelektryzowane w ten sposób odpychają się 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj