REKLAMY
Joseph-Ignace Guillotin

Francuski wykładowca anatomii, patologii i fizjologii (1738 - 1814).

Był deputowanym Stanów Generalnych i członkiem Zgromadzenia Ustawodawczego, znany ze swoich racjonalnych poglądów.

W październiku 1789 roku, zaproponował wprowadzenie takiego samego sposobu wykonywania kary śmierci dla wszystkich skazańców ze wszystkich stanów - do tej pory plebs haniebnie kończył na szubienicy, natomiast ścięcie mieczem lub toporem było przywilejem sfer wyższych.

Guillotin i jego dzieło na znaczku pocztowym


REKLAMY

Doktor apelował też o skrócenie cierpień. Nieraz bowiem zdarzało się, że nieudolny kat wielokrotnie musiał poprawiać cięcie, zanim udało mu się tego dokonać ostatecznie.
Te jego starania były na tyle "skuteczne", że w okresie Wielkiego terroru, tj. w czerwcu i lipcu 1794 roku, zgilotynowanych zostało prawie 18 tysięcy ludzi.


Sam wynalazca Guillotin, zdołał zakończyć życie śmiercią naturalną w wieku 76 lat.

Mimo, że opowiadał się jedynie za sprawnym technicznie urządzeniem, które tnie humanitarnie, "bez bólu i w okamgnieniu", to jego dzieci bezskutecznie starały się o zmianę nazwy gilotyna, która chyba już na zawsze będzie się kojarzyła z jego osobą.

Jedyne, co udało im się osiągnąć, to tyle, że pozwolono im zamiast zmiany nazwy urządzenia, zmienić własne nazwisko 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj