REKLAMY
Johannes Gutenberg

Niemiecki mincerz lub złotnik z Moguncji (ok. 1400 - 1468).

Od roku 1420 opuścił Moguncję i osiadł w Strasburgu, gdzie był notowany jako złotnik i szlifierz drogich kamieni.

Syn patrycjusza mogunckiego Friele Gensfleisch zur Laden.
Nazwisko Gutenberg przybrał od nazwy rodzinnego dworku.

Pionier druku w Europie, prawdopodobnie wynalazca śrubowej prasy drukarskiej. zabytkowa prasa drukarska


REKLAMY

Jego wynalazek usprawniający proces drukowania, polegał również na sporządzeniu aparatu do odlewania czcionek (do produkcji czcionek zastosował - zamiast miękkiego ołowiu - stop odlewniczy własnego pomysłu będący mieszaniną ołowiu, cyny i antymonu), zestawieniu ich w kolumny, oraz urządzeniu prasy do odbijania dowolnej liczby kart z jednego składu.


Istotą jego wynalazku, było zastosowanie ruchomych czcionek, czego następstwem był wzrost liczby książek, obniżenie ich ceny oraz polepszenie czytelności pisma.

Dzięki temu, Gutenberg wydrukował techniką druku wypukłego słynną 42-wierszową (od liczby wierszy na stronie) Biblię, zawierającą 1286 stronic.
Jej druk trwał 2 lata, korzystał przy tym z 290 odrębnych znaków i 50 tysięcy czcionek, których krój wzorował na gotyckiej teksturze.
Jej nakład prawdopodobnie wyniósł 165 egzemplarzy  

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj