REKLAMY
Hipokrates

Lekarz grecki, zwany ojcem medycyny (ok. 460 - 377 p.n.e.).
Urodził się na greckiej wyspie Kos, zwany też był Hippokratesem (gr. Ἱπποκράτης).
Wstępne wykształcenie medyczne otrzymał w swojej ojczyźnie. Jego pierwszymi mentorami byli jego ojciec Heraklides i dziadek - obaj byli lekarzami, którzy cieszyli się sławą narodową. Nabytą wiedzę pogłębiał, podróżując m.in. po Egipcie i Azji Mniejszej, zwiedzając Tesalię i Ateny.

Około roku 430 p.n.e. stworzył podstawy wiedzy medycznej - oparł medycynę na zasadach racjonalnych, jego naukę cechowała troska o chorego, wnikliwa obserwacja lekarska i logiczne wyciąganie wniosków prognostycznych. Dzięki niemu Grecy jako pierwsi oddzielili medycynę od religii. Wierzyli, że choroba wynika ze spraw ciała, a nie jest karą zesłaną przez bogów.
Hipokrates na podstawie obserwacji i rozumowania określał istotę wielu chorób. Jego naczelną zasadą było nieszkodzenie choremu (łac. primum non nocere) - jest twórcą podstaw etyki lekarskiej przysięga Hipokratesa.

REKLAMY

To on opracował teorię czterech temperamentów, na podstawie której leczono różnorakie jednostki chorobowe. Według jego hipotezy, nieodpowiedni balans któregoś z czterech podstawowych płynów ustrojowych - "humorów" (krwi, żółci, flegmy lub czarnej żółci) mógł doprowadzić do choroby. Należało zatem przywrócić odpowiednie proporcje temperamentów poprzez dietę i ćwiczenia fizyczne.
Ten rodzaj leczenia został obalony dopiero w XIX wieku.
Wprowadził ziołolecznictwo i aromatoterapię - jedna z legend głosi, że spalając kadzidła na ulicach Aten powstrzymał epidemię dżumy.

HipokratesHippokrates uważał też, że na podstawie wyglądu człowieka można ustalić jego stan zdrowia. Sama twarz może wiele o tym powiedzieć: zaostrzone rysy, wydłużony nos, wpadnięte oczy, zapadnięte policzki, ziemista cera i spieczone usta są oznaką zbliżającej się śmierci.

Napisał m.in. Prognozy koskie, w których zawarł całe ówczesne doświadczenie lekarskie, oraz Aforyzmy; pozostałe dotyczą m.in. anatomii, patologii, chirurgii, zabiegów lekarskich, położnictwa. Jako lekarz był powszechnie znany w Tesalii, Tracji, Macedonii. Jego dzieła zostały po raz pierwszy przetłumaczone i wydrukowane w 1525 roku w Wenecji.

O jego śmierci z całą pewnością wiadomo tylko, że zmarł w mieście Larissa, jednym z ośrodków Tesalii.

Pisma przypisywane Hipokratesowi, stanowiące zbiór około siedemdziesięciu pism lekarskich, zostały zebrane w 100 lat po jego śmierci w tzw. Corpus Hippocraticum  

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań