REKLAMY
Kallinik z Heliopolis

Grecki architekt z Heliopolis pochodzący z Syrii.

Wynalazca tzw. ognia greckiego. około 670 roku n.e.

Była to prawdopodobnie łatwopalna mieszanina saletry ze smołą, względnie ropą naftową, siarką i tlenkiem wapnia (pierwowzór napalmu), która zapalona - przy zetknięciu z wodą nie gasła 

 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj