REKLAMY
Ignacy Łukasiewicz

Polski farmaceuta (1822 - 1882).

Wynalazca lampy naftowej i pionier przemysłu naftowego w Europie.
Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Po ukończeniu w rzeszowskim gimnazjum czterech klas, czyli tak zwanej "gramatyki", z braku pieniędzy na dalszą edukację, od 1832 roku podjął praktykę aptekarską w Łańcucie.

Cztery lata później zdał egzamin, w wyniku którego otrzymał tytuł pomocnika aptekarskiego (podaptekarza).

REKLAMY

W roku 1845 nawiązał kontakt z E. Dembowskim i został zaprzysiężony jako agent Centralizacji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego na Rzeszów. Aresztowany 19 lutego 1846 roku, co uniemożliwiło wybuch powstania w tej części kraju. Z braku dowodów, 27 grudnia 1847 roku zwolniony z więzienia z obowiązkiem zamieszkania we Lwowie, gdzie w roku 1848 podjął pracę w aptece P. Mikolascha.
Dwa lata później, dzięki wstawiennictwu właściciela, rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, przy którym działało dwuletnie studium farmaceutyczne.

W roku 1852 wyjechał do Wiednia, gdzie uzyskał tytuł magistra farmacji. Jego praca magisterska nosiła tytuł: Baryta et Anilinum.

W roku 1852 w laboratorium przy aptece, na zlecenie jej właściciela, przeprowadził destylację ropy naftowej, w wyniku czego wydzielił naftę.

Rok później skonstruował pierwszą lampę naftową, której użył do oświetlenia wystawy w aptece, w której pracował, a 31 lipca 1853 roku wprowadził takie oświetlenie w szpitalu powszechnym we Lwowie.

W roku 1854 założył w Bóbrce koło Krosna pierwszą w Polsce i na świecie kopalnię ropy naftowej, dwa lata później w Ulaszowicach pod Jasłem pierwszą rafinerię - pierwszy szyb naftowy w Pensylwanii został zbudowany dopiero 5 lat po otwarciu kopalni Łukasiewicza.lampa naftowa ŁukasiewiczaŁukasiewicz destyluje ropę naftową
Niestety brak funduszy uniemożliwił mu jednak rozpowszechnienie wynalazku poza Galicją.

W rezultacie w Stanach Zjednoczonych pojawiła się nafta wynaleziona równolegle z Łukasiewiczem przez kanadyjskiego geologa Abrahama Gesnera.
Stary i Nowy Świat mają więc "własnych” odkrywców nafty, ale niekwestionowanym konstruktorem lampy naftowej jest jednak Ignacy Łukasiewicz 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj