REKLAMY
Gerard Merkator

Mercator, właściwie Gerhard Kremer, flamandzki matematyk i geograf (1512 - 1594).

Uważany jest za twórcę współczesnej kartografii.

Jego główną zasługą było stworzenie solidnych podstaw matematycznych do rozwoju kartografii, oraz wyeliminowanie błędów popełnionych przez Ptolemeusza - opracował odwzorowanie kartograficzne, nazwane odwzorowaniem Merkatora.

Jako 25-latek ukończył pierwsze samodzielne dzieło - mapę Ziemi Świętej, na którą naniósł ponad 400 nazw. Oznaczył też biblijną trasę wyjścia Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej, zaznaczając miejsca ich obozowisk.
mapa świata Merkatora

REKLAMY


W roku 1569 wydał wielką mapę świata, która stała się bardzo użyteczna w żeglarstwie, ponieważ kąty na tej mapie przedstawione były bez zniekształceń.

Jako pierwszy użył nazwy Ameryka zarówno w odniesieniu do Ameryki Północnej, jak i Południowej.

Od roku 1585 zaczął wydawać zbiór map w formie księgi, ozdobionej wizerunkiem greckiego tytana Atlasa, stąd pewnie pojawiło się po raz pierwszy na określenie takiego zbioru nazwy: atlas.
Całość ukazała się do roku 1595 - już pośmiertnie, wydana przez jego syna Rumolda.

globusPomimo jego sławy jako kartografa, głównym źródłem dochodu było dla niego wyrabianie instrumentów astronomicznych.

Budował również globusy 

 
Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj