REKLAMY
Petrus Peregrinus

Trzynastowieczny uczony francuski - inaczej Pierre Pelerin de Maricourt (1240 - 1299).

Niewiele jest wiadomo o jego życiu, poza tym, że napisał swój słynny traktat, kiedy służył jako inżynier w armii Karola I Anjou, która oblegała Lucerę (we Włoszech) w sierpniu 1269 roku.
Był jednak znany jako eksperymentator i technik. Jego wiedza i umiejętności zostały wysoko ocenione przez jemu współczesnego Rogera Bacona.

Interesował go magnetyzm, i na podstawie przeprowadzonych eksperymentów napisał pierwszy zachowany traktat opisujący właściwości magnesów w roku 1269 - Epistola de magnete.

REKLAMY

Jego traktat jest podzielony na dwie części:
 Część pierwsza (10 rozdziałów), została oparta na określonych doświadczeniach i przedstawia podstawowe prawa magnetyzmu. Nie odkrył tych praw, ale przedstawił je w logicznej kolejności.
kompas wg. PeregrinusaTutaj po raz pierwszy użył słowa biegun w odniesieniu do magnesu, oraz przedstawił metody określania biegunów północnego i południowego magnesu i opisał wpływ, jaki magnesy wywierają na siebie nawzajem, pokazując, że podobne bieguny odpychają się, a w przeciwieństwie do biegunów przyciągają się.

 W drugiej części (składającej się z trzech rozdziałów), opisał trzy urządzenia, które wykorzystują właściwości magnesów - m.in. kompas.

Oprócz praktycznego zastosowania magnesów, próbował też udowodnić, że za ich pomocą można zrealizować perpetuum mobile, wykorzystując zjawisko magnetycznego przyciągania i odpychania.

Napisał także traktat o budowie i zastosowaniu uniwersalnego astrolabium  

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj