REKLAMY
Blaise Pascal

Francuski matematyk, fizyk, filozof i pisarz (1623 - 1662).

Był genialnym dzieckiem, ale ojciec nie pozwalał mu czytać ksiąg matematycznych, chciał żeby syn najpierw opanował historię.

Pascal dokonał wielkich odkryć z dziedziny geometrii i hydrodynamiki. W dziedzinie matematyki przyczynił się do stworzenia podstaw rachunku prawdopodobieństwa i częściowo rachunku różniczkowego, pozostawił prace z geometrii, arytmetyki teoretycznej i algebry, odkrył sposób obliczania współczynnika Newtona (trójkąt Pascala).

REKLAMY

Jako dziewiętnastolatek, pragnąc ułatwić ojcu żmudne rachunki związane z zawodem poborcy podatkowego, skonstruował arytmometr - automatyczne liczydło na którym wykonywano cztery podstawowe działania.

Około roku 1650 skonstruował (podczas rozważań o rachunku prawdopodobieństwa) koło do ruletki, jako mechanizmu odtwarzającego przypadek.

Wykazał istnienie zjawiska ciśnienia atmosferycznego, porównując odczyty skonstruowanego samodzielnie barometru rtęciowego na różnych wysokościach. maszyna licząca - pascalinaZainicjował wykorzystanie barometrów rtęciowych w prognozach pogody dowodząc, że wysokość słupka rtęci w barometrze zależy od ciśnienia powietrza.

Wynalazł strzykawkę i prasę hydrauliczną (urządzenie przekazujące ciśnienie poprzez zespół tłoków).

Ostatnim znacznym osiągnięciem uczonego było stworzenie w roku 1662 prawdopodobnie pierwszej na świecie linii komunikacyjnej, dzięki której pasażerowie mogli podróżować po Paryżu w zaprojektowanym przez niego omnibusie  

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj