REKLAMY
Bi Sheng

czcionki z wypalanej glinyBi Sheng - rzemieślnik chiński (kowal), wynalazca czcionki drukarskiej (995 - 1055).

W latach 1041-42 użył do drukowania książek ruchomych elementów drukujących (tzw. hieroglifów) z wypalanej gliny, odpowiadających poszczególnym znakom graficznym pisma.

Jego wynalazek opisał w 1086 roku uczony Shen Kuo w: Notatkach znad Strumienia Snów 

 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj