REKLAMY
Isaac Pitman

Angielski nauczyciel i wynalazca stenografii (1813 - 1897).

Był prekursorem tzw. nauczania na odległość.

Wzorując się na już powstałych kursach językowych, w roku 1837 rozpoczął w Bath (Anglia) nauczanie korespondencyjne stenografii opartej na fonetyce.

Kurs polegał na przesyłaniu pocztą do niego do oceny, przepisanych przez studentów metodą stenografii fragmentów Biblii. Jego system zapisywania mowy przyjął się w kilkunastu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie wprowadził go jego brat Benn Pitman.

Trzy lata przed śmiercią został uszlachcony - otrzymał prawo do używania tytułu Sir  

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj