REKLAMY
Émile Reynaud

Wynalazca francuski (1844 - 1918).

Był pionierem techniki filmowej oraz prekursorem filmu animowanego.

W roku 1877 skonstruował praksinoskop (praksynoskop).

praksinoskopByło to urządzenie w formie bębna obrotowego, umożliwiające obserwację sekwencji obrazów dającą wrażenie ruchu.

REKLAMY

Przy jego użyciu, w roku 1888 założył w Paryżu Teatr Optyczny (Theatre Optique), gdzie wyświetlał pierwsze filmy rysunkowe, własnoręcznie malowane jeszcze na taśmach papierowych.

W pierw­szym roku Rey­naud wy­świe­tlał trzy fa­bu­ły:
 Bied­ny Pier­rot (Pau­vre Pier­rot, skła­da­ją­cy się z 500 ob­raz­ków),
 Klown i jego pie­ski (Clown et ses chiens, 300 ob­raz­ków),
 Do­bry ku­fel piwa (Un bon bock, 700 ob­raz­ków),

któ­re two­rzy­ły ra­zem pół­go­dzin­ny po­kaz.


plakat zapraszający na pokaz animacjiNa jego cześć, dzień 28 października został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Animacji, ponieważ wtedy właśnie, w roku 1892, Reynaud dokonał pierwszego publicznego pokazu animowanego w Grevin Museum w Paryżu 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj