REKLAMY
Izrael Abraham Staffel

Warszawski zegarmistrz, mechanik, polski wynalazca, pochodzenia żydowskiego (1814 - 1884).

Urodził się w ubogiej rodzinie.

Edukację zakończył jedynie na poziomie szkoły elementarnej wyznania mojżeszowego, i zaraz potem zaczął pracować w zakładzie zegarmistrzowskim - tam rzetelnie nauczył się swojego zawodu.

To z kolei pomogło mu w realizacji swojego najbardziej ambitnego celu, jakim było projektowanie i wykonywanie mechanicznych maszyn liczących.
Żeby móc w pełni zrealizować swoje plany, musiał się sam nauczyć języka polskiego, dzięki czemu potrafił czytać książki naukowo-techniczne i pogłębiał swoją wiedzę fachową.
Po uzyskaniu koncesji, Staffel otworzył w Warszawie własny warsztat zegarmistrzowski.
ze zbiorów Muzeum Techniki


REKLAMY

Wynalazł wiele precyzyjnych mechanizmów, z których najbardziej znany, to maszynka rachunkowa, która wykonywała funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, podnoszenia do potęg i wyciągania pierwiastków kwadratowych. Był to typ maszyny walcowej złożonej z siedmiu zestawów walców wzajemnie sprzężonych.

Innym jego wynalazkiem była liczebnica mechaniczna, realizująca tylko dwa działania matematyczne - dodawanie i odejmowanie.
Używana obecnie nazwa na te przyrządy to arytmometr, choć sam wynalazca i jemu współcześni używali różnych nazw.


Pomimo tego, że nie wdrożył do produkcji swych wynalazków, to został zauważony na europejskim rynku i doceniony przez środowisko ówczesnych uczonych, oraz autorytety z zakresu wytwórczości przyrządów precyzyjnych 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj