REKLAMY
Tales z Miletu

Grecki filozof, matematyk, astronom, inżynier, polityk, podróżnik i kupiec (ok. 624 - 545 p.n.e.).

Jego życie i pochodzenie otoczone są tajemnicą - pełno w jego życiorysie luk i sprzeczności.

Jedni utrzymują, że był pochodzenia semickiego; inni, jak np. Herodot, uważają go za Fenicjanina. Niezależnie jednak od tych spekulacji genealogicznych, Tales był Grekiem zarówno ze sposobu myślenia, jak i z poczucia przynależności do kultury greckiej.

Jego imię stało się znane po przepowiedzeniu zaćmienia Słońca w 585 roku p.n.e.
Jest zaliczany do siedmiu mędrców starożytnej Grecji, uznawany za twórcę podstaw nauki i filozofii europejskiej. Uznawał wodę za początek wszystkiego (arche) - "Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa".

REKLAMY

To on prawdopodobnie zaobserwował zjawisko elektrostatyczne polegające na tym, że magnetyt oraz potarty bursztyn mają własności przyciągania skrawków pewnych materiałów.
On również opisał pierwszy znany magnes i jego zdolność do oddziaływania magnetycznego na inne ciała - magnetyt.


Jemu również się przypisuje m.in.: zmierzenie wysokości piramid za pomocą cienia (na podstawie podobieństwa trójkątów), wykazanie, że średnica dzieli okrąg na połowy, odkrycie, że przy przecięciu się 2 prostych otrzymuje się równe kąty.
Oprócz tego, że był autorem wielu twierdzeń z geometrii, prowadził również badania nad udowodnieniem swoich, oraz wcześniej postawionych przez matematyków egipskich twierdzeń, dając podstawy nauce przez zapoczątkowując systematyczną rozbudowę pojęć i twierdzeń geometrycznych.

Nie był wyłącznie teoretykiem - potrafił wykorzystać praktycznie swoją wiedzę - według Diogenesa Laertiosa, przewidując wysokie zbiory oliwek wziął w dzierżawę wszystkie okoliczne tłocznie oliwy - dało to mu możliwość dyktowania cen za korzystanie z nich w okresie wysokiego zapotrzebowania  

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj