REKLAMY
Władysław Tryliński

Polski inżynier komunikacji (1878 - 1956).

Urodził się na Litwie w Telszach.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na początku lat 20-tych został dyrektorem okręgowej dyrekcji robót publicznych w Warszawie, tam również zamieszkał. Piastował stanowisko wojewody warszawskiego.

Wspólnie ze Stefanem Bryłą w 1929 roku zbudował pierwszy w Europie most spawany w Maurzycach nad rzeką Słudwią (niedaleko Łowicza). Ten zachowany do dzisiaj most był eksploatowany do 1977 roku, a obecnie jest pomnikiem techniki.

kostka brukowa trylinkaW roku 1935 opatentował (do niedawna jeszcze niezwykle popularną na ulicach miast) twardą nawierzchnię z betonowych płyt w kształcie sześciokąta foremnego, od jego nazwiska nazywaną trylinką.

Jego autorstwa są również będące w powszechnym użyciu na całym świecie - żelbetonowe podkłady kolejowe 

Portret pochodzi ze strony: http://www.rynekkamienia.pl/Archiwum_pdf/NK_49_Trylinka.pdf

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj