REKLAMY
Andrew Ure

Szkocki naukowiec pochodzący z Glasgow (1778 - 1857).

Pochodził z kupieckiej rodziny, jego ojciec handlował serem.

Po ukończeniu studiów służył krótko w armii jako chirurg.
Początkowo zajmował się głównie chemią - odniósł na tym polu spory sukces. Później wykładał zasady zarządzania, aż w końcu został przemysłowcem.

Twierdził, że w wypadku uduszenia, utopienia i powieszenia, życie może zostać przywrócone przez impuls elektryczny. Zaledwie osiemnaście lat po tym, jak Alessandro Volta skonstruował pierwszą baterię, w roku 1818, wykorzystał takie właśnie źródło prądu do przeprowadzenia "operacji" na ciele powieszonego mordercy - Matthew Clydesdale'a.


REKLAMY

Polegała ona na poprowadzeniu przez organy przewodów, które po podłączeniu do do potężnej 270-płytkowej baterii wprowadziły zwłoki w konwulsje. Wzbudził tym wśród zgromadzonych spore przerażenie.
Drugi z jego eksperymentów zaowocował odnotowaniem ruchu płuc u zmarłego Foster'a.

eksperyment ożywiania martwych UreDopiero ponad sto lat później, w latach czterdziestych XIX wieku, fizyk William Sturgeon opisał doświadczenie, polegające na podłączeniu do prądu ciał czterech młodych topielców w celu ich ożywienia. Eksperyment się nie powiódł, ale Sturgeon nie wątpił, że zdołałby odnieść sukces, gdyby mógł wcześniej dotrzeć na miejsce tragedii.

Być może właśnie eksperymenty Ure, stały się inspiracją dla Mary Shelley, podczas pisania powieści Frankenstein. Bardzo też prawdopodobne, że wykorzystano jego ideę przy skonstruowaniu pierwszego defibrylatora.
W roku 1830 skonstruował pierwszy termostat mechaniczny do regulacji temperatury w gorzelni whisky.

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj