REKLAMY
Alessandro Volta

Włoski fizyk, wynalazca i konstruktor (1745 - 1827).

Urodził się w Como we Włoszech jako jedno z dziewięciorga dzieci, w biednej rodzinie.

Do czwartego roku życia nie opanował mowy, przez co niesłusznie uważano go za niedorozwiniętego. Wkrótce jednak miało się okazać, że w rzeczywistości jest bardzo bystrym i inteligentnym chłopcem.

Uczył się dużo i chętnie w wielu szkołach religijnych, szczególnie zaś pasjonowało go zjawisko elektryczności, która w tamtych czasach stała się nowym obszarem eksploracji naukowych.

REKLAMY

Mając 20 lat, sam już nauczał fizyki w szkole gimnazjalnej, zaś od roku 1778 (miał wtedy 33 lata) wykładał fizykę na uniwersytecie w Padwie.
W roku 1775 Volta wynalazł elektrofor, urządzenie, które wytwarzało elektryczność statyczną.
W 1782 roku zbudował kondensator płytkowy.

Badając zjawiska elektryczne - w roku 1800 zbudował ogniwo galwaniczne (nazwanego tak na cześć Galvaniego). Jako elektrod używał miedzi, mosiądzu lub srebra (elektroda dodatnia) i cyny lub cynku (elektroda ujemna) w postaci krążków oddzielonych kawałkami papieru, nasyconych roztworem wodnym kwasu siarkowego.
Kiedy Volta połączył srebro i cynk drutem, uzyskał efekt ciągłego przepływu elektryczności przez drut.
Jego bateria była pierwszym wynalezionym w czasach nowożytnych źródłem ciągłego prądu elektrycznego. Jej elementarne ogniwo wytwarzało wprawdzie mniejsze napięcie niż butelka lejdejska, ale było łatwiejsze do stosowania, ponieważ mogło dostarczać prądu stałego i nie musiało być doładowywane, w przeciwieństwie do tej ostatniej.

Volta demonstruje swoją baterię u NapoleonaW roku 1801 Volta pojechał do Paryża, w celu zademonstrowania ogniwa francuskiemu cesarzowi Napoleonowi I, który był pod tak wielkim wrażeniem wynalazku, że nagrodził Voltę znaczną kwotą pieniędzy, oraz uczynił go hrabią i senatorem królestwa Lombardii.

W kręgu jego zainteresowań (oprócz elektryczności) było również powietrze i gazy. To on, w 1776 roku odkrył metan, który uzyskał z gazu błotnego znajdującego się w jeziorze Maggiore w północnych Włoszech.

W 1783 roku opublikował artykuł, w którym wykazał, że powietrze rozszerza się równomiernie wraz ze wzrostem temperatury 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj