b_150_100_16777215_00_images_twarze_witelo.jpg

Witeliusz, Witello - średniowieczny przyrodnik, matematyk i filozof (około 1220-1280).
Urodził się pod Wrocławiem. Był synem Polki i niemieckiego kolonisty — Turynga, który osiadł w Polsce za Bolesława Wstydliwego.

Studiował w Paryżu i w Padwie prawo kanoniczne oraz filozofię i nauki ścisłe, sam wykładał na wydziale sztuk wyzwolonych.

Około roku 1269 nawiązał kontakt ze spowiednikiem papieskim i wyjechał do Rzymu, gdzie przebywał na dworze papieża Klemensa IV. Tam interesował się głównie matematyką.

Jego największym dziełem była dziesięciotomowa "Optyka" lub "Perspectiva" wydana w Bazylei w 1272 roku. Opisał w niej budowę oka i podjął próbę wyjaśnienia procesu widzenia. Rozważał również prostoliniowe rozchodzenie się światła oraz jego odbijanie się, załamywanie i rozpraszanie, opisał też niektóre meteorologiczne zjawiska świetlne - jego nowatorskie poglądy spowodowały, że księga stała się podręcznikiem, z którego korzystało wielu tak wybitnych uczonych, jak Kopernik czy Kepler. Jego poglądy zachowały aktualność aż do XVII wieku, czego dowodem było norymberskie wydanie drukiem jego dzieła w 1535 roku.
Mimo, że jego związek z Polską był raczej luźny, to sam uważał się za Polaka, o czym wyraźnie mówi w X księdze "W naszej ziemi, mianowicie w Polsce, w tej, która jest zamieszkana pod 50 stopniem szerokości".

Był jednym z nielicznych matematyków swego stulecia, zajmujących się krzywymi stopnia drugiego i wyższych, dla kreślenia niektórych skonstruował nawet odpowiednie przyrządy. Znał także bardzo dobrze trygonometrię i stosował ją w badaniach optycznych 

Testy z BRD | Znaki drogowe | BRD 24 | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań