REKLAMY
aukcja w starożytnej Grecji

Słowo aukcja pochodzi od łacińskiego określenia: actus oznaczającego zwiększanie, narastanie…

Jest to zorganizowana forma sprzedaży, będąca formą przetargu prowadzonego na żywo.

Zazwyczaj aukcje przeprowadza się wtedy, gdy istnieje wielu potencjalnych nabywców na jeden towar. Mogą się one odbywać na targach, bądź w wyspecjalizowanych domach aukcyjnych. Aukcje stosuje się zwyczajowo przy sprzedaży dóbr wartościowych m.in. dzieł sztuki, numizmatów, antyków, nieruchomości, koni rasowych i innych zwierząt hodowlanych.
Oprócz tego aukcje stosuje się często przy zbywaniu majątku zadłużonych osób i zbankrutowanych przedsiębiorstw. Formę ciągłej aukcji ma także handel papierami wartościowymi i walutami na giełdach.

REKLAMY

aukcja niewolników w RzymieDokładna data aukcji zorganizowanej po raz pierwszy, nie jest znana. Z pewnością historia aukcji sięga już 500 roku p.n.e., i opisywał je Herodot. Grecy kupowali w ten sposób dojrzałe kobiety, w celu zawarcia małżeństwa. Oczywiście, te najpiękniejsze były przedmiotem licytacji najbardziej energicznych i płacono za nie wysokie ceny. Kobiety mniej atrakcyjne sprzedawano za niższe kwoty, albo nawet nie znajdywały kontrahentów.

W Cesarstwie Rzymskim po raz pierwszy, oprócz sprzedaży niewolników, aukcji używano również do likwidacji majątku i sprzedaży nieruchomości, oraz przedmiotów zajętych w czasie wojen.

W starożytnych Chinach sprzedawano w podobny sposób, a osiągnięte na aukcjach nadwyżki przeznaczano dla swoich przywódców religijnych i na świątynie.

sprzedaż niewolników w USANa powrót aukcje zawitały w Europie już około 1600 roku. W Anglii organizowano w ten sposób regularne aukcje książek i dzieł sztuki. Pojawiły się również pierwsze katalogi wystawianych na sprzedaż przedmiotów.
W kulturze amerykańskiej aukcje zaczęły ewoluować od 1700 roku, wraz z przybyciem do Ameryki angielskich imigrantów. Sprzedawano w ten sposób nieruchomości w celu zaspokojenia wierzytelności, lub za niepłacenie podatków, oraz niewolników.

REKLAMY

Z biegiem czasu powstały pierwsze domy aukcyjne i pierwsi prowadzący tego typu formę sprzedaży. Obecnie charakterystyczną cechą aukcji, jest czasowe powierzenie towaru przez sprzedającego pośrednikowi, prowadzącemu aukcję. Umowa między pośrednikiem i sprzedającym zawiera zazwyczaj punkt zakazujący sprzedającemu wycofanie się z transakcji, niezależnie od wylicytowanej ceny. Zazwyczaj punktem wyjścia jest cena minimalna, od której zaczyna się licytacja, czyli zgłaszanie przez potencjalnych nabywców coraz wyższej ceny za oferowany towar.
Zakupu dokonuje ten, kto w ramach licytacji zaproponuje najwyższą cenę. Taki sposób przeprowadzania aukcji nazywany jest techniką (aukcją) angielską.

współczesna aukcja dzieł sztukiOprócz tej (tradycyjnej) metody istnieje tzw. system holenderski, gdzie cena obiektu jest stopniowo obniżana, a nabywcą staje się ten, kto pierwszy zaakceptuje proponowaną cenę, oraz system Vickreya, w którym nabywcą zostaje ten, kto w zamkniętej kopercie zaoferował najwyższą cenę, ale płaci on drugą pod względem wielkości zaoferowaną kwotę.

Oprócz aukcji "na żywo", coraz popularniejsze są aukcje internetowe. Jedyna różnica polega na tym, że aby licytować i nabyć dany przedmiot, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Aukcje odbywają się online - wystarczy podłączenie do Internetu i już można podbijać cenę!
Typowa aukcja internetowa zaczyna się podobnie, jak aukcje tradycyjne, czyli od pewnego punktu wyjściowego, którym zwykle bywa minimalna cena wywoławcza przedmiotu. Od ceny tej zaczyna się dopiero licytacja, w której biorą udział osoby zainteresowane nabyciem tego przedmiotu.
Licytacja polega na zgłoszeniach uczestników aukcji, którzy podbijają dotychczasową cenę przedmiotu, stawiając coraz wyżej poprzeczkę innym potencjalnym nabywcom, mogącym w każdej chwili włączyć się do licytacji 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj