REKLAMY
autoklaw

Ogrzewane, hermetycznie zamknięte naczynie metalowe.

Prowadzi się w nim różne procesy chemiczne (przeważnie w fazie ciekłej), przebiegające w podwyższonej temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem.

REKLAMY

Ciepło potrzebne do wytworzenia i ewentualnie przegrzania pary, powstaje w wyniku spalenia paliwa w palenisku kotłowym, lub jest doprowadzane z zewnątrz (tzw. kotły bezpaleniskowe, w których źródłem ciepła są gorące gazy wytworzone w innym urządzeniu, prąd elektryczny lub energia słoneczna).

Autoklaw, będący prototypem kotła parowego - wraz z zaworem bezpieczeństwa - wynalazł francuski fizyk i wynalazca (od 1675 roku zamieszkały w Anglii) Denis Papin, w 1679 roku.

Autoklawy są stosowane także do wyjaławiania produktów spożywczych m.in. konserw, środków farmakologicznych, materiałów opatrunkowych, narzędzi chirurgicznych, szkła laboratoryjnego 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj