REKLAMY
historyczny aerograf

Ręczne narzędzie niewielkich rozmiarów, służące do malowania metodą rozpylania farby przez strumień powietrza.

Ślad farby charakteryzuje się równomiernym kryciem z rozmytymi brzegami - innymi słowy to taki miniaturowy "pistolet" do malowania precyzyjnego, służący np. do retuszowania odbitek fotograficznych.

Prawdopodobnie już w epoce kamiennej powstawały pierwsze dzieła sztuki malowane metodą natryskową, jednak pierwszy, o zbliżonej do dzisiejszej konstrukcji aerograf (inna nazwa to atomizer), został skonstruowany i opatentowany w 1876 roku przez Amerykanina Francisa Edgara Stanley, który rok wcześniej otworzył studio portretowe w Auburn. Jego wynalazek nigdy nie trafił jednak do produkcji.

REKLAMY

Liberty WalkupOgromny wkład w udoskonalanie aerografu wniósł Liberty Walkup. Wprowadził m.in. wersję z ukrytym kołem powietrznym, w którym można było sterować powietrzem i farbą za pomocą tylko jednego spustu. Naciskając spust uruchamiano dopływ powietrza, odchylając spust do tyłu, uwalniano strumień farby. Takie rozwiązanie pozwoliło na używanie aerografu jedną ręką, co wcześniej nie było możliwe z powodu 2 cyngli sterujących osobno powietrzem i farbą.

W roku 1883 po raz pierwszy użyta zostaje oficjalnie nazwa urządzenia - aerograf.

Kolejnym, który zasłużył się w dziedzinie malowania precyzyjnego, był Charles L. Burdick z Madison. To jemu zawdzięczamy skonstruowanie w 1889 roku aerografu, w którym następuje mieszanie wewnętrzne farby, i to on dwa lata później zminiaturyzował urządzenie - od tej pory aerograf staje się okrągły - jak długopis, a spust jest sterowany palcem wskazującym, a nie jak wcześniej kciukiem.


współczesny aerografAerograf jaki znamy dzisiaj, został opatentowany w 1896 roku. Dokonał tego Olaus C. Wold, majster z firmy Thayer & Chandler - jego model posiada zmodyfikowany układ spust-igła połączony z zaworem powietrznym, zdejmowaną głowicę, oraz doprowadzenie farby omijające mechanizm spustowy.

Po II wojnie światowej zaczęto konstruować używane w przemyśle (głównie samochodowym) pistolety natryskowe, których konstrukcja i zasada działania jest bardzo zbliżona do opisywanego tutaj urządzenia.

Z kolei lata 60-te i 70-te (okres tworzenia się kultury "dzieci kwiatów"), uważa się za czas sprzyjający rozwojowi aerografii w znaczeniu sztuki plastycznej

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj