REKLAMY
latarnia magiczna

Sprzęt biurowy lub dydaktyczny(z greckiego diá - przez + skopeín - patrzeć).

Obecnie praktycznie nieużywany, ponieważ został wyparty przez projektory komputerowe, umożliwiające rzucanie na ścianę obrazów nieruchomych lub ruchomych bezpośrednio z komputera, aparatu cyfrowego, bądź innego nośnika danych.

REKLAMY

Urządzeniem od którego diaskop w prostej linii się wywodzi, jest latarnia czarnoksięska.
Jest to urządzenie służące do wyświetlania przezroczy (diapozytywów) na ekranie, inaczej zwane rzutnikiem przeźroczy bądź projektorem. Umożliwia prezentację w powiększeniu przezroczy oświetlonych światłem przechodzącym.

diaskop AniaZ wykorzystaniem rzutnika przeźroczy tworzono także diaporamy - czyli spektakle audiowizualne, podczas których pokazywano nieruchome obrazy ściśle zsynchronizowane z dźwiękiem (muzyką, nagraniem lub też słowem czytanym). Wtedy najczęściej zmiana diapozytywów, umieszczonych w pojemniku, odbywała się automatycznie (sterowano sygnałami z taśmy magnetofonowej, zawierającej komentarz lub ilustrację dźwiękową).

W naszym kraju produkowano rzutnik o nazwie Ania. Przeźrocza do tego rzutnika były zgrupowane na kliszy w formie filmu - zapobiegało to gubieniu, mieszaniu, odwracaniu i zacinaniu się poszczególnych kadrów jak miało to miejsce w przypadku slajdów 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj