REKLAMY
dioda Fleminga

Element elektroniczny przewodzący prąd elektryczny w sposób niesymetryczny, czyli bardziej w jednym kierunku niż w przeciwnym.

Rozwój radiokomunikacji został w pewnym momencie ograniczony mocą nadawanych sygnałów.

Dopiero po zastosowaniu nowych rozwiązań można było myśleć o dalszym postępie.

Stało się to możliwe dzięki wynalezieniu jednego z ważniejszych, a zarazem pierwszych elektronicznych elementów aktywnych.
Była to szklana bańka z dwiema elektrodami wzajemnie na siebie oddziaływającymi - dioda, wyposażona w dwie elektrody - anodę i katodę.

Jej cechą charakterystyczną jest jednokierunkowy przepływ prądu od anody do katody.

Pierwszą taką lampę elektronową zbudował w roku 1904 angielski fizyk i radiotechnik, Sir John Ambrose Fleming.

REKLAMY

Pracując nad udoskonalaniem telegrafu w Marconi Company, zajmował się między innymi poszukiwaniem odpowiedniego detektora do wykrywania bardzo słabych drgań elektrycznych wysokiej częstotliwości, uzyskiwanych w antenie odbiorczej. W swojej pracy wykorzystał spostrzeżenie Edisona, który podczas prób nad udoskonalaniem żarówki odkrył, że pomiędzy żarzącym się żarnikiem żarówki, a umieszczoną w baloniku dodatkową elektrodą przepływa prąd, ale tylko w jednym kierunku.

W oparciu o prace Edisona, Fleming skonstruował swoją lampę i wmontował ją w miejsce dotychczasowego detektora. Urządzenie działało, potrafiło przekazać odbierane sygnały nie tylko do galwanometru, ale po odpowiedniej modyfikacji układu zastąpić dotychczasowy detektor, tzw. koherer.
Odniesiony sukces spowodował, że w listopadzie 1904 roku Fleming zgłasza wniosek do urzędu patentowego i uzyskuje patent numer 803684 na "thermionic valve" lub "oscillation valve".
Późniejsza nazwa "electronic valve" (zawór elektronowy) bywa stosowana do dzisiaj.
symbol diodyDo powszechnego użytku dioda weszła jednak dopiero pod koniec lat 20. Wcześniej była wykorzystywana rzadko - jako element prostowniczy dużej mocy


Obecnie, dioda z ogromnej lampy przybrała postać małego elementu elektronicznego, a oto najczęściej spotykane:

  • Uniwersalna - (germanowa i krzemowa) charakteryzująca się niewielkim zakresem napięć (do 100 V) i prądów (do 100 mA), oraz częstotliwością pracy ograniczoną do kilkudziesięciu megaherców. Przeznaczona głównie do stosowania w układach detekcyjnych i prostowniczych małej mocy.
  • Prostownicza - przeznaczona głównie do prostowania prądu przemiennego, której głównym zastosowaniem jest dostarczenie odpowiednio dużej mocy prądu stałego.
  • Elektroluminescencyjna - świecąca, emitująca promieniowanie w zakresie światła widzialnego i podczerwieni.
  • Zenera (stabilistor) - odmiana diody półprzewodnikowej, w której po przekroczeniu napięcia przebicia ma miejsce nagły, gwałtowny wzrost prądu.
Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj