REKLAMY
struktura DNA

Cząsteczki zawierające informacje o budowie i funkcjonowaniu organizmu.

W roku 1953 dwóch uczonych: amerykański genetyk i biochemik James Watson, oraz angielski biochemik, genetyk i biolog molekularny Francis Crick, odkryli strukturę DNA.

Również jako pierwsi zbudowali model cząsteczki i odkryli, w jaki sposób poszczególne elementy DNA łączą się ze sobą.

W tym samym roku, 25 kwietnia w czasopiśmie "Nature", opublikowano ich pracę, opisującą model budowy przestrzennej podwójnej helisy DNA.

W DNA zawarte są zakodowane informacje genetyczne, niezbędne do przenoszenia cech dziedziczonych z pokolenia na pokolenie, oraz do wytwarzania molekuł potrzebnych do rozwoju i wzrostu. DNA to skrócona nazwa kwasu dezoksyrybonukleinowego - molekuły tworzącej geny i chromosomy - który znajduje się w jądrze komórek.

Watson i Crick przy modelu DNADNA jest zbudowany z dwóch spiralnych, sczepionych ze sobą nici, tworzących podwójną spiralę. Informacja genetyczna przechowywana jest w niciach w kodzie z czterech rodzajów molekuł.

REKLAMY

Podobnie jak z kilku liter można ułożyć dużą ilość słów, tak DNA może tworzyć wiele różnych informacji z kilku bloków strukturalnych.

DNA może się reprodukować, rozpadając na dwie części. Każda nić może odtworzyć brakującą, aby odnowić strukturę podwójnej spirali.

Każda cząsteczka DNA składa się z atomów w liczbie od stu tysięcy do dziesięciu milionów. Jeśli w procesie reprodukcji DNA przez przypadek lub w wyniku uszkodzenia nie da się właściwie odtworzyć właściwej wstęgi nici, zachodzi zjawisko mutacji.
Mutacja zmieniając wygląd niektórych komórek może okazać się śmiertelna, lub wręcz odwrotnie - korzystna, stanowiąc podstawę ewolucji.
DNA występuje we wszystkich organizmach żywych i w niektórych wirusach. Bierze udział w biosyntezie białka.

Ludzkie DNA liczy około 3,2 miliarda par zasad.

Próba DNA może stać się (zamiast odcisków palców) dowodem na winę lub niewinność oskarżonego w procesie. Jako że każdy człowiek posiada jedyne, niepowtarzalne dziedzictwo genetyczne, to podczas śledztwa pobierane są z miejsca zdarzenia krew, włosy, paznokcie i inne materie organiczne i porównywane z materiałem DNA podejrzanego 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj