REKLAMY
zdjęcie atomu

Trwała cząstka elementarna, będąca jednym z elementów atomu.

O tym, że atom ma (bardziej niż by się wydawało) skomplikowaną budowę, nie trzeba już dzisiaj nikogo przekonywać. W roku 1897, Joseph John Thomson, wielki uczony angielski odkrył jeden z ładunków elementarnych (niepodzielny) - elektron, który jest jednym ze składników atomów wszystkich pierwiastków.

Jest to cząstka o elementarnym ładunku ujemnym, około 1867 razy mniejsza od protonu i jest stale w ruchu.
Nie stało się to od razu - odkrycie elektronu było rezultatem badań prowadzonych przez prawie 50 lat, przez wielu uczonych, nad zjawiskami przepływu prądu elektrycznego przez rozrzedzone gazy.

Pierwszym, który prowadził takie badania był Michael Faraday, który w 1838 roku przepuścił prąd elektryczny przez szklaną rurę, zawierającą rozrzedzone powietrze. W czasie tego doświadczenia zauważono dziwny łuk świetlny, który rozciągał się od anody (elektrody dodatniej) prawie do katody (elektrody ujemnej). Jedynym miejscem, w którym nie zaobserwowano świecenia, był obszar tuż przed katodą (tak zwana ciemnia Faradaya). Zjawisko owego świecenia nazwano zjawiskiem promieni katodowych, które emitowane są z katody w kierunku anody.

REKLAMY

Nieco później, w latach sześćdziesiątych XIX wieku, brytyjski fizyk i chemik William Crookes przeprowadził wiele doświadczeń nad tymi promieniami katodowymi. Jego doświadczenia wykazały, że przenoszą one prąd, rozchodzą się prostoliniowo, oraz niosą ze sobą znaczną energię.
Joseph ThomsonDzięki pracom Juliusa Plückera z 1858 roku, Joseph Thomson wiedział również, że promienie katodowe w polu magnetycznym ulegają odchyleniu.
Thomsonowi udało się uzyskać odchylenie tych promieni także w polu elektrycznym, a poprzez kompensację tych odchyleń zmierzyć stosunek masy do ładunku tych nieznanych cząstek - korpuskuł - jak je nazywał. Udowodnił również, że ten stosunek jest zawsze taki sam, niezależnie od użytego gazu i materiału katody. W związku z tym odkryciami postawił śmiałą tezę, że ma do czynienia z cząstkami będącymi składnikami wszystkich atomów, ujemnie naładowanymi i bardzo lekkimi w porównaniu z najlżejszym z atomów - atomem wodoru.

Samą nazwę elektron wprowadził sześć lat wcześniej George Johnstone Stoney, dla elementarnej jednostki elektryczności ujemnej w procesie elektrolizy.
W roku 1916 Gilbert Newton Lewis zauważył, że własności chemiczne atomów wynikają z oddziaływań elektronów zawartych w atomach.


W lutym 2008 roku, po raz pierwszy w historii, elektron został sfilmowany (film poniżej). Nagranie ukazuje poruszający się dookoła jądra atomu elektron. Zajmuje mu to około 150 attosekund - jedna attosekunda równa jest 0,000000000000000001s. Oczywiście to, co widać jest wielokrotnie spowolnione 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj