REKLAMY

kościany harpunMiotana broń myśliwska, w postaci grota z zadziorami, osadzonego na drzewcu (drewnianym lub metalowym).

Harpun był używany do polowania na duże zwierzęta morskie. Pierwsze harpuny wyrabiane z rogu lub kości renifera pojawiły się najprawdopodobniej około 23 tysięcy lat p.n.e. na terenie dzisiejszej Francji.

miotacz harpunówPierwotnie miały kształt sztyletu o długości maksymalnie do około 30 centymetrów z nacięciami, lub z czubkiem zwróconym ostrzem do tyłu. Nacięcia zapewniały pozostanie harpuna w ciele zwierzęcia.

REKLAMY

Była to potężna, o wiele skuteczniejsza broń od krzemiennego pięściaka, który powodował ranę dość dużą, ale powierzchowną i rzadko służył do polowania na zwierzynę łowną. Natomiast kościany sztylet zwielokrotniał skuteczność ataku - ostrze kościane zadawało ranę głęboką i bardziej dotkliwą, a w dodatku dystans od ofiary jaki dawało myśliwemu wyciągnięte, długie ramię plus długość sztyletu, zapewniał większe bezpieczeństwo.
Późniejsze umocowanie ostrza na drewnianym drzewcu spowodowały, że broń stała się jeszcze bardziej skuteczna, a jej użytkownik bardziej bezpieczny, bo jeszcze bardziej oddalony od swojej ofiary.

Do czasu wynalezienia działa harpunniczego była to broń miotana ręcznie. Marynarz miotający harpun nazywany był harpunnikiem. Na wieloryby polowano z około sześcioosobowych łodzi wielorybniczych. Obecnie harpun w postaci stalowego grotu z zadziorami, umocowanego na linie, wyrzucanego ręcznie lub mechanicznie (za pomocą działka), wykorzystywany jest do polowania na duże zwierzęta morskie, przede wszystkim wieloryby. harpunnicy w akcji

Na nowoczesnych statkach stosowane są harpuny elektryczne, które porażają trafione zwierzę. W sportowym łowiectwie podwodnym harpun miotany jest za pomocą kuszy.

Prymitywny harpun rogowy lub kościany w postaci oszczepu na sznurze (znany od okresu młodszego paleolitu) używany jest do dziś przez pierwotne ludy Afryki, Oceanii i Ameryki 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj