REKLAMY
indukcja schemat

Jako pierwszy, odkrył związek elektryczności z magnetyzmem duński fizyk i chemik Hans Oersted.

1820 roku wykazał, że prąd elektryczny przepływający przez drut może wytworzyć pole magnetyczne - w postawionym obok kompasie następuje odchylenie igły.

W 1821 roku, francuski uczony André Ampére uzyskał efekt odwrotny - przepuszczając prąd przez drut znajdujący się w polu magnetycznym silnego magnesu spowodował poruszanie się drutu.

Kontynuacją tej myśli były prace, które prowadził Michael Faraday w Wielkiej Brytanii od roku 1821. Po dziesięciu latach nieudanych prób przypadek sprawił, że badacz spojrzał na galwanometr w tej samej chwili, kiedy wkładał magnes do zwojnicy. Zauważył ze zdumieniem, że wskazówka miernika wychyla się podczas wkładania magnesu do zwojnicy, a następnie, kiedy już magnes został w niej umieszczony, powraca do położenie zerowego.
Stwierdził, że pole magnetyczne może indukować prąd elektryczny - kiedy zamknięty w obwód przewodnik poruszamy w polu magnetycznym, lub wewnątrz nieruchomego zwoju przesuwamy magnes, to w przewodniku indukowana jest siła elektromotoryczna wywołująca przepływ elektronów - zaczyna płynąć prąd - jego kierunek zależy od kierunku ruchu magnesu. Natomiast natężenie prądu jest proporcjonalne do szybkości zmian pola magnetycznego.

REKLAMY

To zjawisko stanowi podstawę działania prądnic wytwarzających energię elektryczną. Miniaturowym generatorem jest np. dynamo rowerowe, które wytwarza zmienne względem obwodu elektrycznego pole magnetyczne, dzięki czemu w obwodzie indukowany jest prąd - zaczyna świecić żarówka.
Podobne badania prowadził Joseph Henry w USA.

Wyróżniamy dwa rodzaje indukcji:
1 - własna, która polega na wzbudzaniu siły elektromotorycznej w obwodzie, który sam wytworzył zmienne pole magnetyczne;
2 - wzajemna, gdy zmienne pole magnetyczne powstałe wokół obwodu o zmiennym natężeniu prądu indukuje prąd elektryczny w sąsiednim obwodzie.

Jednostką indukcyjności jest henr (H).
To o czym tutaj mowa i co widać na animacji powyżej - zjawisko indukcji elektromagnetycznej - stało się bezpośrednią przyczyną skonstruowania prądnicy, a następnie zbudowania silnika elektrycznego 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj