REKLAMY
symbol kryptonu

Pierwiastek chemiczny, z grupy helowców w układzie okresowym.

Gaz szlachetny o symbolu Kr - od greckiego słowa κρυπτός, co oznacza kryptos, czyli ukryty.

William RamsayOdkrywcą kryptonu był szkocki chemik William Ramsay, oraz angielski chemik Morris Travers. Został odkryty wraz z neonem i argonem, jako pozostałość po odparowaniu prawie wszystkich składników ciekłego powietrza w roku 1898.


REKLAMY

Jest bezbarwnym i bezwonnym gazem szlachetnym i może występować jako jeden z produktów rozszczepienia uranu.

Podobnie jak inne gazy szlachetne, krypton jest chemicznie wysoce niereaktywny.

W stanie wolnym stanowi składnik powietrza - jego stężenie w atmosferze wynosi około 1 ppm (liczba części na milion 10-6). Z powietrza jest otrzymywany przez destylację frakcjonowaną.

lampa wyładowczaStosuje się go do wypełniania żarówek dużej mocy, oraz niektórych energooszczędnych lamp jarzeniowych (w mieszaninie z argonem).

Jest również stosowany w fotografii w niektórych lampach fotograficznych, które wykorzystywane są do wykonywania szybkich zdjęć.

Koszt pozyskania kryptonu jest około 100 razy większy niż koszt pozyskania argonu  

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj