REKLAMY
koło szprychowe

Koło - to przykład na abstrakcyjne myślenie człowieka - posłużyło nie tylko do transportu i komunikacji. 

Znalazło również liczne zastosowania w rozmaitych dziedzinach techniki.

Warto tutaj nadmienić, że stosunkowo rozwinięte cywilizacje Ameryki nie znały koła przed przybyciem pierwszych Europejczyków.

Koło nie dotarło również do wielu peryferyjnych, izolowanych, prymitywnych społeczności Starego Świata.

Około 3200 roku p.n.e. w Mezopotamii zaczęto używać koła garncarskiego.
Była to pierwsza maszyna produkcyjna oparta na ruchu obrotowym - ułatwiając formowanie naczyń, koło znacznie przyspieszyło ich produkcję, przyczyniając się do powstania jednego z pierwszych zawodów - zawodu garncarza.

REKLAMY

W połowie II tysiąclecia p.n.e. powstały tokarka i kołowrotek.
Około 1000 roku p.n.e. zaczęto używać kołowrotu, niedługo potem krążka linowego w Asyrii, a około 500 lat p.n.e. w Syrii - żaren obrotowych.

Z IV wieku p.n.e. pochodzą pierwsze wzmianki o stosowaniu w Egipcie koła w przekładniach ciernych, a wkrótce potem koła zębate znane były w państwach hellenistycznych.
W III wieku p.n.e. Filon z Bizancjum pisał o kołach wodnych, ale pierwszy znany młyn wodny zaczął pracować w Kabirze (Azja Mniejsza) dopiero w końcu I wieku p.n.e.

Z I wieku n.e. pochodzą najstarsze zachowane egzemplarze  kół zamachowych, a w Chinach próbowano statki napędzać kołami łopatkowymi, co w pełni udało się zrealizować w pierwszych parostatkach, powstałych na początku XIX wieku w USA i Europie Zachodniej 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj