REKLAMY
kserokopiarka

Kserograf - z greckiego kseros - suchy, graphein - pisać.

Do czasu wprowadzenia nowoczesnych kopiarek, kopiowanie i powielanie były oddzielnymi czynnościami.

Najpierw trzeba było wykonać specjalny wzorzec do kopiowania - stosowano w tym celu różne techniki. Często używano specjalnej matrycy z woskowanego papieru. Teksty i rysunki były wyskrobywane w warstwie wosku, a następnie tak przygotowaną matrycę zalewano tuszem drukarskim.

Tusz przesiąkał na drugą stronę papieru w miejscach, gdzie nie był on pokryty woskiem. Nasączona matryca mogła być następnie używana do wielokrotnego powielania dokumentu.

prototyp kserokopiarkiWiększość kopiarek używanych dzisiaj, to urządzenia elektrostatyczne. Obraz oryginału jest wykorzystywany do wytworzenia odpowiedniego rozkładu ładunków elektrycznych. Nakładając na ten schemat substancję zwaną tonerem, otrzymujemy jego obraz. Zanim kopia wysunie się z maszyny, toner jest przyklejany do papieru w wyniku działania wysokiej temperatury. Taki sposób (czyli "powielanie na sucho") wykorzystywania elektryczności statycznej do przyklejania cząstek czarnego pigmentu na papierze, wynalazł w 1937 roku, po czym opatentował w 1948 roku fizyk i prawnik amerykański - Chester F. Carlson.
Metoda stosowana praktycznie od 1950 roku, znalazła szerokie zastosowanie do szybkiego, taniego powielania tekstów, ułatwiając pracę wielu instytucjom.

REKLAMY

Pierwsze kserokopiarki do użytku biurowego wprowadziła na rynek 1959 amerykańska firma Xerox Corporation. Chester F. CarlsonDzięki swojemu wynalazkowi, Carlson stał się milionerem.

Rozróżniamy dwa rodzaje kopiarek czarno-białych. Pierwsza to kopiarka z tzw. obrazowaniem bezpośrednim, wymagająca specjalnego rodzaju papieru, powlekanego substancjami chemicznymi, oraz tzw. kopiarka bębnowa (znacznie bardziej popularna), której wystarczy zwykły papier.
Sercem kopiarki bębnowej jest aluminiowy wałek pokryty warstwą selenu - półprzewodnika przewodzącego prąd pod wpływem światła. Naładowany dodatnio, w miejscach gdzie na oryginale jest rysunek, przyciąga toner, po czym obracając się pozwala na to, żeby naładowany elektrycznie papier (który jest do niego dociskany), przyciągnął toner do siebie. Obecnie w krajach rozwiniętych kserografy są powszechnie dostępne - korzysta się z nich po wrzuceniu monety bądź karty magnetycznej, eliminując konieczność pracochłonnego przepisywania i urzędowego poświadczania zgodności tekstów.

kolejne etapy kopiowaniaNa podobnej zasadzie działania, z tym, że wałek przebiega aż trzykrotnie, działają kopiarki kolorowe. Są tak doskonałym urządzeniem, że potrafią (dzięki mikrokomputerom) stworzyć kolorowy obraz z czarno-białego oryginału. Coraz bardziej zresztą zaciera się różnica między kopiarką a drukarką laserową, które działają właściwie na identycznej zasadzie, z tym, że ta ostatnia drukuje obrazy czy dokumenty istniejące w pamięci komputera do którego jest podłączona.
Niestety postęp ma też ciemniejsze strony. Dzięki prawie doskonałym kopiarkom łatwo jest wykonywać wysokiej klasy podróbki banknotów - stąd nowe sposoby ich zabezpieczania: hologramy czy paski metalizowane 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj