REKLAMY
log

Przyrząd nawigacyjny do mierzenia drogi przebytej przez statek, lub jego prędkości względem wody.

Jednym z logów, jest tzw. log burtowy (na ilustracji obok).

Do pomiaru przy jego pomocy potrzebna jest znajomość długości kadłuba i stoper.

Jeden z dokonujących pomiaru (stojący na dziobie), rzuca znacznik na wodę w bok od statku, nieco przed dziób, i daje sygnał optyczny lub akustyczny, gdy znacznik znajdzie się koło dziobu.

REKLAMY

Drugi uruchamia w tym momencie stoper, i zatrzymuje go w chwili, kiedy znacznik znajdzie się koło rufy.

Dzieląc znaną długość statku L przez zmierzony czas t, otrzymuje się prędkość jednostki pływającej.

Log wynalazł prawdopodobnie angielski oficer Humfray Cole, zatrudniony w Tower Mint, gdzie znajdowała się królewska mennica.

pomiar prędkości logiemPo raz pierwszy, log został opisany w książce Inventions or Devises, przez angielskiego matematyka Williama Bourne'a w 1578 roku.

Obecnie rozróżnia się logi: ciśnieniowe, elektromagnetyczne, hydroakustyczne, mechaniczne i ręczne  

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj