REKLAMY
egzamin maturalny

Egzamin z wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej.

Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego (z łacińskiego - maturus = dojrzały), lecz świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów na wyższe uczelnie.

REKLAMY

Europejską maturę wymyślił i opracował ówczesny pruski minister stanu, sprawiedliwości i szkół za rządów Fryderyka Wielkiego, Karl Abraham von Zedlitz.
W roku 1788 absolwenci szkół Karl Abraham von Zedlitzśrednich w Prusach po raz pierwszy musieli udowodnić, że nabyte wiadomości kwalifikują ich do podjęcia dalszych studiów, albo... nie?
Karl Abraham von Zedlitz, który urodził się i pochodził z jednej z najstarszych śląskich rodzin szlacheckich, stawiał przede wszystkim na taki sposób nauczania, który  przedkładał umiejętności myślenia i kształtowania własnego charakteru, nad mechaniczne wkuwanie informacji - uczeń zamiast bezmyślnie wkuwać zbędne informacje, miał... myśleć!

Żeby to osiągnąć, opracował nowatorski sposób nauczania. Młodzież otrzymała znacznie lepsze pod względem merytorycznym podręczniki.
Minister zabiegał również o podnoszenie poziomu i kwalifikacji nauczycieli, otwierając na Uniwersytetach oddziały dla nauczycieli. sposób na naukę?W miejskich szkołach średnich, do których dzięki niemu miały też wstęp dziewczęta, wprowadził po raz pierwszy naukę historii, geografii, geometrii, rysunków, przyrody, rzemiosła oraz języka ojczystego.
Wprowadził też zwyczaj zwracania się do uczniów: "proszę państwa".

To dzięki jego działaniom niemieckie szkolnictwo średnie Prus w ciągu zaledwie dwudziestu lat zyskało europejski poziom 

Ciekawostka:
 W przedwojennej Polsce, w roku 1937 maturę zdało zaledwie 13 tysięcy osób, pomimo faktu, że populacja kraju była zbliżona do współczesnej. Na początku lat 70-tych liczba maturzystów zbliżała się do 100 tysięcy rocznie. W roku 2017 maturę zdawało już 258 tysięcy uczniów.

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj