REKLAMY
muszkieter

Gładkolufowa broń palna odprzodowa, strzelająca pociskami ołowianymi w kształcie kuli.

Pojawił się w XVI wieku początkowo we Włoszech i Hiszpanii. Pierwsza wzmianka o użyciu muszkietów pochodzi z roku 1512 z Rawenny we Włoszech. W roku 1567 wojska hiszpańskie zostały zaopatrzone w muszkiety.

Początkowo muszkiety były wyposażone w zamek lontowy, zastąpiony później przez zamek skałkowy.

Ze względu na ciężar broni, podczas strzału długą lufę opierano o specjalną podpórkę - forkiet.


REKLAMY

strzelający muszkieterCelność była kiepska, na dokładkę dobrze wyszkolony żołnierz był w stanie oddać strzał co mniej więcej 20 sekund i nie oczekiwano, że uda się trafić przeciwnika z odległości większej niż 60 metrów, chociaż maksymalna donośność wynosiła około 300 metrów.
Ale za to muszkiet strzelał kulami dwukrotnie większymi niż rusznica (od 13 do 25 milimetrów), i swobodnie przebijał wszystkie używane wówczas pancerze - dlatego muszkietów używano głównie do szybkiego, niecelowanego strzelania salwami.

Żołnierze, których główną bronią był muszkiet, nosili nazwę muszkieterów.

rożek prochowy i pojemnik na kulePoczątkowo pociski i proch do muszkietów były przenoszone osobno - zobacz ilustrację obok .
Później pojawiły się tzw. patrony, zawierające zarówno kulę jak i proch - przed załadowaniem przegryzano je, a następnie podsypywano niewielką ilość prochu na panewkę, zaś resztę do lufy.
Patrony, jako pierwszy w Europie, wprowadził Stefan Batory w piechocie polskiej.

Muszkiety były stosowane w armiach europejskich do końca drugiej dekady XIX wieku, zaś w USA używano ich jeszcze podczas wojny secesyjnej. Zostały wyparte z uzbrojenia przez muszkiety gwintowane i wreszcie karabiny na amunicję zespoloną.

Istniała też wersja myśliwska i sportowa tej broni.

W Polsce podobna broń w XVIII i początkach XIX wieku z zamkiem skałkowym nazywana była karabinem  

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj