REKLAMY
metan

W temperaturze pokojowej to bezwonny i bezbarwny gaz, lżejszy od powietrza - CH4.

W przyrodzie powstaje w wyniku beztlenowego rozkładu szczątków roślinnych (np. na bagnach), tworząc tzw. gaz błotny.

Właśnie podczas badania gazu błotnego znajdującego się w jeziorze Maggiore w północnych Włoszech w 1776 roku, Alessandro Volta po raz pierwszy poznał metan.

Dzisiaj wiadomo, że metan stanowi główny składnik gazu kopalnianego i gazu ziemnego - zwykle jest go od 70 do 98%.


REKLAMY

Innym źródłem metanu są pokłady węgla. Wprawdzie sam metan nie jest trujący dla człowieka, ale przy dużych koncentracjach w powietrzu kopalnianym wypierając tlen, powoduje powstawanie "atmosfery niezdatnej do oddychania".

Mieszanina powietrza z metanem w zależności od jego stężenia ma własności palne lub wybuchowe.

Poza tym metan powstaje z wszystkich odpadów spożywczych, które trafiają na wysypiska śmieci na wolnym powietrzu, oraz z sektora rolnictwa - odchody zwierząt.

Jest stosowany jako gaz opałowy i surowiec do syntezy wielu innych związków organicznych.

Trzeba też pamiętać, że jego potencjał cieplarniany - czyli wpływ, jaki wywiera na efekt cieplarniany – jest 28 razy silniejszy niż dwutlenku węgla (w okresie stu lat)  

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj