REKLAMY
wyrabianie masła

Produkt spożywczy, otrzymywany z tłuszczu mlecznego.

Masło znane jest od niepamiętnych czasów. Istnieją o nim wzmianki w Biblii.
Egipcjanie, Grecy, Arabowie i Rzymianie produkowali masło z mleka krowiego, używając go głównie jako środka leczniczego przeciw chorobom oczu i skóry.

W XII wieku Skandynawia eksportowała masło. W średniowieczu produkcja i konsumpcja masła bardzo się rozpowszechniły.

REKLAMY

maselnicaJeszcze w XVIII wieku i w połowie XIX wieku wyrób masła odbywał się systemem domowym, ze śmietany otrzymywanej metodą "odstoju".
Wykorzystywanie siły odśrodkowej do oddzielenia śmietanki w wirówkach, z których pierwszą skonstruował niemiecki inżynier Wilhelm Lefeldt w 1877 roku, stanowiło punkt zwrotny w produkcji masła.

Do wyrobu masła służy maselnica, dawniej zwana kierznią (znanych jest około 150 typów maselnic).
Pierwsze maselnice skonstruowali w 1839 roku Amerykanie, Disbrow i Wizard. Beczki tych maselnic wygniatarek budowano początkowo z twardego drewna, później ze stali.

maselnica poziomaDo pierwszych urządzeń do ciągłego wyrobu masła (wirowania śmietanki i równoczesnego zmaślania), należą skonstruowane w 1889: separator de Lavala i ekstraktor Johanssona oraz radiator Saleniusa z 1895 roku.

Urządzenia te, znacznie ulepszone, weszły na szerszą skalę do przemysłu około 1940 roku 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj