REKLAMY
symbol niklu

Metal, który jest używany głównie na powłoki ochronne (niklowanie); pierwiastek o symbolu Ni.

Stosuje się go również jako składnik stali specjalnych i stopów. Znalazł zastosowanie m.in. do wyrobu aparatury chemicznej, narzędzi chirurgicznych, oraz monet.

Mimo że początkowo był nieznany, nikiel pojawiał się przypadkowo w składzie niektórych wczesnych przedmiotach wykonanych z brązu i miedzi.
Jednym z przykładów, jest wykonany z meteorytu żelazowo-niklowego topór Yueh, wykonany około 1100 roku p.n.e., choć istnieją znaleziska zawierające domieszkę niklu datowane na około 3500-3100 roku p.n.e.


REKLAMY

Chętnie używano niklu jako domieszki do stopu, z którego później bito monety. Pierwsze monety zawierające nikiel były używane w Chinach jeszcze przed naszą erą.

Nikiel odkrył dopiero w roku 1751 szwedzki chemik i mineralog Axel Frederic von Cronstedt. Ze względu na niski stopień oczyszczenia niklu, przez co próbka nie wykazywała ciągliwości (cecha charakterystyczna dla metali), Cronstedt zaklasyfikował nikiel do półmetali.

monety ze stopu nikluPoczątkowo uważano, że nie jest to substancja prosta, a jedynie mieszanina kobaltu, żelaza, arsenu i miedzi, aż do roku 1775, kiedy to szwedzki chemik Torbern Olof Bergman wykazał, że żadna mieszanina tych metali nie tworzy substancji przypominającej właściwościami nikiel.

Na skalę przemysłową czysty nikiel był produkowany od roku 1838, ale światowa produkcja tego metalu utrzymywała się na poziomie poniżej 1000 ton rocznie.
Dopiero kiedy w XIX wieku opracowano dobrej jakości stopy żelazowo-niklowe i stal niklową, oraz kiedy powstały pierwsze niklowe powłoki galwaniczne, to zapotrzebowanie na nikiel gwałtownie wzrosło.

Obecnie nikiel, w ilościach powyżej 20 tysięcy ton na rok wydobywany jest w 15 krajach na świecie, a łączna roczna produkcja w roku 2016 wyniosła ponad 2,2 milionów ton.

Ciekawostka:
 Uformowana około 4.6 biliona lat temu nasza Ziemia, składa się z wewnętrznej - stałej części jądra, w której skład wchodzą żelazo i nikiel, i zewnętrznej - ciekłej części jądra, w której skład też wchodzą żelazo i nikiel.

Na podstawie artykułu w Wikipedii

 
Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj