REKLAMY
wyroby z polistyrenu

Polistyren (PS), to tworzywo sztuczne, konstrukcyjne, kruche ale wytrzymałe na zgniatanie.

Może występować pod różnymi postaciami: może być bezbarwne, słabo przezroczyste, lub barwione na dowolne, żywe kolory.

Jego zaletą jest niska temperatura mięknienia i mniejsza lepkość stopu, dzięki czemu łatwiej jest z niego otrzymywać w procesie formowania wtryskowego niewielkie przedmioty o złożonych kształtach.

Jest wykorzystywany do do produkcji sztucznej biżuterii, szczoteczek do zębów, pudełek do płyt CD, elementów zabawek, oraz manekinów sklepowych.

REKLAMY

Polistyren ma długą historię rozwoju, i jak to często już bywało w przypadku różnych wynalazków - został odkryty zupełnie przypadkowo. Dokonał tego w roku 1839 podczas swoich badań, pewien berliński aptekarz Eduard Simon, wyizolowując substancję z naturalnej żywicy - oddestylował z rośliny z rodziny skalnicowców bezbarwną ciecz, którą nazwał styrolem. Zauważył, że ciecz po kilku dniach gęstniała i twardniała. Uznał (dziś wiemy, że błędnie), że zachodzi tam proces utleniania.
Dopiero w roku 1866 Berthelot prawidłowo określił, że procesem odpowiedzialnym za powstawanie substancji stałej jest polimeryzacja.


Hermann StaudingerW roku 1922 niemiecki chemik Hermann Staudinger uświadomił sobie fakt odkrycia tworzywa sztucznego przez Simona. Opublikował wówczas swoje teorie na temat polimerów, oparte się na stwierdzeniu, że naturalne gumy zbudowane są z długich, powtarzających się łańcuchów monomerów, które nadają im elastyczność.
W swoich badaniach Staudinger poszedł dalej, stwierdził, że materiały wyprodukowane dzięki termicznym przemianom styrenu będą miały właściwości podobne do gumy. manekiny sklepowe z tworzywa sztucznegoZa swoje osiągnięcia otrzymał w roku 1953 nagrodę Nobla.

W roku 1930 naukowcy z firmy Badische Anilin & Soda-Fabrik (BASF) opracowali metodę przemysłowej produkcji polistyrenu.
W następnych latach, niemiecka kompania IG Farben rozpoczęła jego przemysłową produkcję.

Dzisiaj najbardziej masowym zastosowaniem polistyrenu jest produkcja jego formy spienionej, nazywanej styropianem  

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj