REKLAMY
cztery żywioły

Mieszanina gazów i aerozoli, składająca się na atmosferę ziemską (z łacińskiego - aer).

Już w starożytności uważano powietrze za jeden (obok ognia, ziemi i wody) z czterech żywiołów. Arystoteles nadał mu nazwę pneuma.
Jeszcze w XVIII wieku każdy gaz nazywano powietrzem, a ze względu na różne ich właściwości mówiono o "rodzajach powietrza".

Prawdopodobnie już w 1770 roku, niemiecko-szwedzki aptekarz i chemik Karl Wilhelm Scheele przeprowadzał prace nad składem powietrza i stwierdził w nim obecność tlenu (dokonał tego metodą prażenia tlenku rtęci), oraz obliczył przybliżoną jego zawartość w powietrzu.


REKLAMY

Swoje odkrycie opublikował dopiero w 1777 roku, i dlatego to innym badaczom przypisuje się pierwszeństwo w badaniach nad składem powietrza.
W roku 1772, szkocki chemik Daniel Rutherford otrzymał azot z powietrza poprzez spalanie substancji w zamkniętej przestrzeni, usuwając w ten sposób tlen z powietrza.

cztery żywiołyPierwszej analizy powietrza dokonał w 1774 roku francuski chemik Antonie L. Lavousier. On również wydzielił z powietrza gaz podtrzymujący spalanie (tlen) i nazwał go oxygenium.
W tym samym roku tlen odkrył również Joseph Priestley, oraz przeprowadził próbę oddychania tym gazem.

Doświadczenia uczonych pozwoliły ustalić że powietrze to jednorodna mieszanina gazów, z których najważniejsze to tlen i azot.

Tym, który ustalił skład chemiczny powietrza, był brytyjski chemik i fizyk Henry Cavendish.

Powietrze skroplili po raz pierwszy dwaj Polacy - Zygmunt F. Wróblewski i Karol Olszewski - okazało się, że skroplone powietrze jest bladoniebieskie.

powietrzeDzisiaj wiemy, że powietrze jest bezbarwne, bez smaku, słabo rozpuszczalne w wodzie.

Gęstość powietrza zależy od ciśnienia, temperatury oraz składu - dla suchego powietrza, przy ciśnieniu atmosferycznym, na poziomie morza, w temperaturze 20°C wynosi 1,2 kg/m³.
Temperatura topnienia zestalonego powietrza wynosi około -213 °C, a temperatura wrzenia około -191 °C  


Objętościowy skład czystego suchego powietrza w troposferze do wysokości 13 km ponad powierzchnią Ziemi w procentach wynosi:

azot 78,084 
tlen 20,946 
argon 0,934 
dwutlenek węgla 0,0411 
neon  0,00181 
hel 0,00052 
metan 0,00017
krypton 0,00011 
wodór 0,00005 
ksenon 0,000008 
 
Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj