REKLAMY
park Yellowstone

Obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego, objęty ochroną prawną.

Już w starożytności, w różnych częściach świata ogłaszano różnego rodzaju "sanktuaria przyrody", bądź dekrety mające na celu ochronę zasobów przyrodniczych przydatnych w gospodarce, albo w myślistwie - np. Puszcza Białowieska jako teren polowań królów Polski i wielkich książąt Litwy.

W XIX-wiecznej Europie takich działań, które miały na celu ochronę miejsc szczególnie cennych krajobrazowo, zaczęło pojawiać się coraz więcej. Przykładem mogą być działania rządu Prus (od 1836 roku) mające na celu ochronę góry Drachenfels w Siedmiogórzu opodal Bonn.


REKLAMY

We Francji od 1861 roku zaczęto powoływać "rezerwaty artystyczne" w miejscach krajobrazowo i przyrodniczo cennych. Pierwszym takim rezerwatem był Las Fontainebleau pod Paryżem, w którego utworzenie zaangażowane były takie postaci jak Victor Hugo czy George Sand.

Kiedy w drugiej połowie XIX wieku w Ameryce minęła największa fala gorączki złota, wraz z rozwojem cywilizacji, zaczął się rozwijać przemysł i infrastruktura. Spowodowało to gwałtowny wzrost zapotrzebowania na surowce.
Pieniński Park NarodowyW roku 1870 powołano ekspedycję, której celem było znalezienie i zagospodarowanie jak największej ilości bogactw naturalnych. W jej skład wchodzili górnicy, wojskowi, prawnicy i biznesmeni. Nie było wśród nich żadnego przyrodnika - dobro środowiska naturalnego nie było w owych czasach brane pod uwagę.
Za kierunek trasy obrano Góry Skaliste. Kiedy ekipa dotarła w rejony Yellowstone, jej członkowie oniemieli z wrażenia. Dziewiczy i niezwykły krajobraz tak bardzo ich zachwycił, że nie tylko zrezygnowali z poszukiwania złóż w tym miejscu, ale zwrócili się z prośbą do prezydenta Granta, żeby objąć Yellowstone ochroną przed jakąkolwiek eksploatacją na 99 lat.
W roku 1872 amerykański Kongres zatwierdził utworzenie na tym obszarze pierwszego na świecie parku narodowego.

To był prawdziwy przełom.

Brytyjczycy jako pierwsi podchwycili ideę i zaczęli tworzyć parki w swoich koloniach. Zaledwie siedem lat później od założenia Yellowstone, w roku 1879, założono pierwszy w Australii (na południe od Sydney), Królewski Park Narodowy.

Ojcowski Park NarodowyW Europie pierwsze parki narodowe ustanowiła Szwecja w roku 1909.
Do wybuchu II wojny światowej, ta forma ochrony przyrody istniała już w 12 krajach kontynentu, w tym również w Polsce - gdzie w roku 1932 założono Białowieski Park Narodowy, o powierzchni 105,17 km2, oraz (w tym samym roku) Pieniński Park Narodowy o powierzchni 23,46 km2.

Największym parkiem w naszym kraju, jest Biebrzański Park Narodowy utworzony w 1993 roku, który zajmuje powierzchnię 592,23 km2.

Oprócz parków narodowych, w krajach gdzie nie zachowały się żadne duże obszary dzikiej przyrody, powstały koncepcje obszarów chroniących krajobraz, zamieszkałych przez ludzi i promujących zrównoważony rozwój (w Polsce są to parki krajobrazowe)  

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj