REKLAMY
wyobrażenie pługa

Pług, w postaci zbliżonej do dzisiejszej, wynaleziono we Frankonii najprawdopodobniej około 700 roku n.e.

Najstarszą postacią pługu było radło, za które początkowo służył naturalny rozgałęziony pniak, ciągniony przez człowieka. Najstarszy rysunek narzędzia do orki ma 5500 lat i został znaleziony w starożytnym mieście Ur (obecnie Irak).

Radło udoskonalone, w którym glebę rył ostro zakończony klin umocowany do służącego do ciągnięcia drążka, zostało wynalezione około 4000 roku p.n.e. Posługiwały się nim ludy rolnicze Afryki Północnej, Europy i częściowo Azji.

Do takiego radła zaprzęgano już zwierzęta. Najstarsze radła znalezione na ziemiach polskich w nawodnej osadzie w Biskupinie pochodzą z 550-400 roku p.n.e. Różnice w ich wymiarach świadczą, że jeszcze w tym czasie, obok radeł, do których zaprzęgano zwierzęta, były także radła ciągnione przez ludzi.

REKLAMY

orka pługiem Przemiana radła w pług rozpoczęła się w I wieku p.n.e., kiedy na ostrze radła zaczęto nakładać metalową, symetryczną radlicę.
We wczesnym średniowieczu symetryczną radlicę zamieniono na żelazną asymetryczną, czyli lemiesz podcinający skibę od dołu. Dodatkowym usprawnieniem było umieszczenie między ramą pługa a lemieszem dość dużej drewnianej deski - odsuwającej skibę na bok odkładnicy. Wprowadzenie takich pługów zastąpiło dawne rycie ziemi orką skibową.

 W Polsce pługi pojawiły się na przełomie XII i XIII wieku. pług z żelaznym lemieszemPług średniowieczny nie zmieniał się aż do XVIII wieku, kiedy zaczęto coraz więcej jego drewnianych części zastępować żelaznymi i kiedy podjęto pierwsze próby skonstruowania odkładnicy zdolnej nie tylko do osuwania skiby, ale i jej odwracania. W pierwszą taką, trochę wygiętą, żelazną odkładnicę częściowo odwracającą skibę był wyposażony tzw. pług rotherhamski. Pojawił się on około 1750 roku.

Pług z odkładnicą śrubową, której kształt został dobrany na podstawie wyliczeń matematycznych, skonstruował w 1795 roku szkocki rolnik John Bailey.
Pług całkowicie żelazny, złożony z części wymiennych, zbudował w 1808 roku Anglik Robert Ransome 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj